Overzicht rapporten


De rapporten omvatten de 'eigen visies /producten', aangevuld met relevante  wetenschappelijke literatuur op gebied van duurzaamheid en windenergie

Windenergie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp?
  sept 2015

Duurzaam kan zoveel beter
  mei 2012

Petitie tegen windturbines langs de N470 en steunbetuigingen

Windturbines in Pijnacker-Nootdorp; de hoge maatschappelijke kosten door Dr. J.F.H. Jansen NKPW gepresenteerd op 5 maart 2013

Zienswijze op Structuurvisie en MER over Windturbine locaties in Pijnacker-Nootdorp november 2013

Internationaal gangbare afstanden tot windturbines  van tenminste 1500m (2013)

Uitstel project  Wind op land (6000 MW) is maatschappelijk de beste optie volgens Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse van  CPB (14 juni 2013)

Windturbines zijn te duur en leveren geen Co2 reductie in de huidige situatie volgens rapport Clingendael International Energy Pprogram, december 2011

Overheid:Structuurvisie windturbines op land alleen bij grootschalig cultuurlandschap (dunbevolkt) en infrastructuur (havens, industrie en waterwerken), maart 2013 download

Solitaire windturbines op industrieterreinen en in glastuinbouw gebieden niet toegestaan; zie Actualisering Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid Holland, vastgesteld 30-1-2013 op blz 57 Zie voor de toegestane gebieden Kaart 15

Nota Wervelender  (over windturbine opstelpunten) door Provincie Zuid Holland; is nu vervallen en aanmerkelijk ingeperkt i.v.m. impact op het landschap (zie hiervoor)

Gebiedsprofiel Midden-Delfland (stiltegebied inclusief Zuidpolder en Ackerdijkse Plassen) door Provincie Zuid Holland

Planning Guidelines for Wind Farms by NSW Government Australia

Universal rules for the approval of wind energy projects 

A Global Guideline for the Minimum Siting Distance of Industrial Wind Turbines by The Society for Wind Vigilance

Windturbines & Property values De analyse toont eenduidig aan dat de economische waarde van huizen sterk daalt door nabije windturbines

Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden door RIVM

Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid door RIVM

Assessment of low‐frequency noise from wind turbines in Maastricht by Prof. Henrik Møller a.o, University of Aalborg, Denmark (Engels)

Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines Maastricht door  Prof. Henrik Møller e.a., University of Aalborg, Denmark (Nederlands)

New Windturbine sound limits will hurt VESTAS  a Letter to Minister Elleman Denmark

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels door Vogelbescherming Nederland

Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme (bijlage 4, blz 267 ev =windenergie) door de WRR NL

Windturbines op zee  te duur volgens een maatschappelijke kosten-baten analyse van het CPB

Over de sterke en zwakke punten van windenergie door Pieter Lukkes, voormalig adviseur Nederlandse Overheid op dit onderwerp

Windmolens en wat meestal verzwegen wordt door ir Halkema (emeritus hoogleraar TU Delft)

Windturbines as yet unsuitable as energy providers by Europhysics 

Windmolens? Verzin iets beters! door Kees Le Pair

Energie: Wind lost helemaal niets op! door Simon Rozendaal in Elsevier Kennis 2013

De dodelijke keerzijde van windenergie door de Groene rekenkamer 2013

The performance of windfarms in the United Kingdom and Denmark by Gordon Hughes

Why is windpower so expensive by GWPF

The hidden cost of wind electricity

Green Energy Fact sheet Overzicht van de hoge kosten van windenergie in diverse landen en de lage meerwaarde (extra banen en/of CO2 reductie)

Windenergie in Utrecht Presentatie F. Jansen NKPW

Windenergie is 5 maal zo duur per kWh als aardwarmte , Stichting Platform Geothermie den Haag, 2012, blz 2

Sustainable Energy — without the hot air by MacKay, University of Cambridge 

Een Duurzame Energie berekening volgens Mackay methode voor Nederland door Mark van Baal

Solar Generation 6 Presentation by EPIA en Greenpeace International

Electricity Costs: The folly of wind-power by CIVITAS Londen 

Haarlem Gemeentelijke Co2 Monitor  opgesteld ism ENECO

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben door Rob Walter

Fiscaal voordeel voor een energiezuinige land- en tuinbouw via de EIA, Agentschap NL

De kas als energiebron  en mogelijke transitiepaden Alternatieven en de timing van de migratiepaden volgens deskundigen op dit gebied

Transitiepad aardwarmte: potplanten bedrijf Ammerlaan Pijnacker  Voorbeeld initiatief (I)

Aardwarmte vervangt gas bij verwarmen tomatenkas van kweker v.d Bosch in Bleiswijk  Voorbeeld initiatief (II)

Qualitative comparison of Dutch and Ethiopean Rose production by RUG NL (environmental perspective) Milieuschade door rozenkweek in het buitenland

Air Freight Transport of Fresh Fruit and Vegetables and CO2 Emissions  Extra transport kant milieu vriendelijker te zijn van kas verwarming in Nederland

The Carbon Footprint in Agricultural Trade by ITCSD  Milieu impact (incl. CO2) wordt bepaald door de totale keten van producent naar consument

Carbon emissions and the airmile debate by Sunripe Kenia Transport hoeft zeker niet de bepalende factor te zijn voor de milieu impact

Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth by UNEP Economische groei ontkoppelen van extra verbruik en milieu impact

Towards a green Economy by UNEP  Maatschappelijke verantwoordelijkheid ondernemer vereist een ecologisch verantwoord duurzaam handelen

Mitigating the water footprint of export cut flowers from the Lake Naivasha Basin, Kenya by UNESCO-IHE  Rozenkweek: een milieuprobleem

Onderzoeksvoorstel Kosten en Effectiviteit Klimaatbeleid 2e Kamer 2012

 

Mocht een link niet werken dan svp melden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.